kids encyclopedia robot

Berta Golob facts for kids

Kids Encyclopedia Facts
Quick facts for kids
Berta Golob
Born (1932-08-09) 9 August 1932 (age 90)
Struževo, Slovenia
Occupation Writer, poet, librarian and teacher
Notable awards Levstik Award
1982 for Žive besede

Berta Golob (born 9 August 1932) is a Slovene writer and poet, a retired teacher and librarian.

Golob was born in Struževo which is now part of Kranj in 1932. She studied Slavistics at the University of Ljubljana and worked as a teacher and librarian. She is a prolific writer of children's books, in recent years mostly on religious subjects and has also published four poetry collections that also have a religious theme.

In 1982 she won the Levstik Award for her book Žive besede (Living Words).

Selected published works

 • Sovražim vas (I Hate You), 1976
 • Znani obrazi (Well Known Faces), 1980
 • Drobne zgodbe (Tiny Stories), 1980
 • Žive besede (Living Words), 1982
 • Skrinja iz babičine bale (The Chest from Grandma's Dowry), 1983
 • Srce ustvarja, roka piše: srečanja z mladinskimi pisatelji (The Heart Creates, the Hand Writes: Meetings with Youth Writers), 1983
 • Sporočanje v Ptičjem logu (Informing in Birds Wood), 1984
 • Jezikovni vozli (Tongue Twisters), 1988
 • Igrarije, besedne čarovnije (Playful Magic of Words), 1988
 • Kako visoko je nebo (How High Is The Sky?), 1990
 • Šolske razglednice (School Postcards), 1990
 • Kažipotja med šolo in domom (Roadsigns from School to Home), 1990
 • Med nama, Gospod (Between Us, Lord), 1992
 • Dežela Slovničarija (The World of Grammar), 1992
 • O nerodovitni smokvi (On the Fruitless Fig Tree), 1994
 • O bahavem in skromnem možu (On the Boastful and the Humble Man), 1994
 • O sejalcu in semenu (On the Sower and the Seeds), 1994
 • K blagoslovu nesejo veseli (They Go Happily to the Blessing), 1994
 • Sveti Miklavž: pobarvanka (Saint Nicholas: A Colouring Book), 1994
 • Pastirica Urška (Urška the Shepherdess), 1994
 • Do zvezd in nazaj (To the Stars and Back), 1995
 • Slovnica, odčarana čarovnica (Grammar the Enchanted Witch), 1995
 • Sveti Martin (Saint Martin), 1995
 • O izgubljenem sinu: svetopisemska prilika (On the Prodigal Son: a Biblical Parable), 1995
 • Anton Martin Slomšek (Anton Martin Slomšek), 1996
 • Daljna preteklost naše vasi (the Distant Past of Out Village), 1997
 • Bela žena, divji mož (White maiden, Wild Man), 1997
 • Sveti Frančišek, brat cvetic in živali (Saint Frances, Brother of Flowers and Animals), 1997
 • Škof Baraga (Bishop Baraga), 1997
 • Mati Terezija, dobri angel Kalkute (Mother Tereza, the Good Angel of Calcutta), 1998
 • Blaženi škof Anton Martin (The Blessed Bishop Anton Martin), 1998
 • Marija Pomagaj na Brezjah (Mary Help at Brezje), 1998
 • Senca svetlobe (The Shadow of Light), 1999
 • Kam ljudje hitijo? (Where Are People Rushing To), 1999
 • Sveti Jurij – Zeleni Jurij (Saint George – Green George), 1999
 • Marijine srajčke (Mary's Vests), 1999
 • Daljave prihodnosti (The Distances of the Future), 1999
 • Zrna dedove modrosti (Grains of Grandpa's Wisdom), 2000
 • Janez Krstnik (John the Baptist), 2000
 • Kam ta romar roma (Where Does the Pilgrim Go To), 2000
 • Z Gospodom na križevem potu (On the Way of the Cross with the Lord), 2000
 • Napisal je knjigo (He Wrote a Book), 2001
 • Pri nas je veselo: sedem igric za otroke (We Are Having Fun: Seven Games for Children), 2001
 • K sveti maši gremo (We Attend Holy Mass), 2002
 • Črna suknja: Friderik Irenej Baraga (The Black Cape: Frederic Baraga), 2002
 • Pod križem močna žena (A Strong Woman Under the Cross), 2002
 • Pogledi s hišnega praga (Views from the Doorstep), 2003
 • Skriti zaklad: premišljevanje skrivnosti rožnega venca (The Hidden Treasure: The Reflective Mysteries of the Rosary), 2003
 • Božič prihaja (Christmas is Coming), 2003
 • Bodi svetloba: krščanstvo – izročilo in sporočilo (Be the Light: Christianity – Tradition and Message), 2003
 • Sandale in sari: blažena Mati Terezija iz Kalkute (Sandals and the Sari: the Blessed Mother Tereza of Calcutta), 2004
 • Svetilniki (Beacons), 2006
 • Kje je sreča doma? (Where is Happiness at Home), 2007
 • Preprosto pismo v raj (A Limpe Letter to Paradise), 2008
 • Kruh življenja, miru in dobrote: sv. Elizabeta Avstroogrska: 800-letnica njenega rojstva (The Bread of Life, Peace and Kindness: Saint Elizabeth of Hungary: the 800th Anniversary of Her Birth), 2008
 • V zrcalu evharistije (Reflecting the Eucharist), 2009
 • Oče Damijan: misijonar, ki je objemal gobavce (Father Damian: the Missionary With the Lepers), 2009
 • Vse to se je zgodilo (All This Happened), 2009
 • Lastovka išče dom (The Swallow Seeks a Home), 2010
 • Mučenec Lojze Grozde: »jaz sem neskončno drevo« (The Martyr Lojze Grozde: "I Am an Infinite Tree"), 2010
kids search engine
Berta Golob Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.