kids encyclopedia robot

Hawaiʻi Ponoʻī facts for kids

Kids Encyclopedia Facts
Quick facts for kids
Hawaiʻi Ponoʻī
English: Hawaii's Own
Cover of Hawaii Ponoi.jpg
King Kalākaua, the author of the song's lyrics.
Regional anthem of Hawaii
Lyrics King David Kalākaua, 1874
Music Captain Henri Berger
Adopted 1967; 57 years ago (1967)

"Hawaiʻi Ponoʻī" is the regional anthem of the U.S. state of Hawaii. It previously served as the national anthem of the independent Hawaiian Kingdom during the late 19th century, and has continued to be Hawaii's official anthem ever since annexation by the United States in 1898.

Lyrics

Hawaiian English
Hawaiʻi ponoʻī, Hawaiʻi's own true son,
Nānā i kou mōʻī, Be loyal to your king,
Kalani aliʻi, Your country's liege and lord
Ke aliʻi. The chief.
   
Hawaiʻi ponoʻī, Hawaiʻi's own true sons,
Nānā i nā aliʻi, Look to your chiefs,
Nā pua muli kou, The children after you,
Nā pōkiʻi. The young.
   
Hawaiʻi ponoʻī, Hawaiʻi's own true sons,
E ka lāhui ē, People of loyal heart,
ʻO kāu hana nui The only duty lies
E ui ē. Listen and abide.
   
Hui: Chorus:
Makua lani ē, Father above us all,
Kamehameha ē, Kamehameha e,
Na kaua e pale, Who guarded in the war,
Me ka ihe. With his spear.

Resources

Preceded by
He Mele Lahui Hawaii
National Anthem of the Kingdom of Hawaii
1876-1893
Monarchy abolished
kids search engine
Hawaiʻi Ponoʻī Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.