kids encyclopedia robot

Alibaba and the Thief facts for kids

Kids Encyclopedia Facts
Quick facts for kids
Alibaba and the Thief
Alibaba and the Thief poster.jpg
Directed by Zheng Chengfeng
Release date(s) May 23, 2015 (2015-05-23)
Running time 80 minutes
Country China
Language Mandarin
Money made CN¥10.92 million (China)

Alibaba and the Thief (Chinese: 阿里巴巴:大盗奇兵) is a 2015 Chinese animated children's adventure film directed by Zheng Chengfeng. It was released in China on May 23, 2015.

Voice cast

 • Ye Fang
 • Ding Yan
 • Zhang Yang
 • Wu Rui
 • Yang Yang
 • Wang Qi
 • Sun Ke
 • Zhang YuanZhong
 • Wang Xueqin
 • Wang Yalin
 • Lu Yao
kids search engine
Alibaba and the Thief Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.