kids encyclopedia robot

Dhulbahante garaadship facts for kids

Kids Encyclopedia Facts
Aqal somali geedoqarsay
Dhulbahante garaadship ceremony.

The Dhulbahante garaadship was a kingdom from 1530 until 1899. Its successor state was Darwiish State.

Garaads

# Garaad Reign Notes
1 Shirshoore 1530-1550 Established the Dhulbahante garaadship
2 Garaad Farah 1550-1590
3 Garaad Abdalla II 1590-1600
4 Garaad Yasin 1600-1620
5 Baharsame 1620-1650 Real name was Garad Mohamed I
6 Jabane 1650-1685 Real name was Garad Mohamud
7 Garaad Ali I 1685-1708
8 Garaad Mohamud II 1708-1734
9 Garaad Mohamed II 1734-1760
10 Garaad Mohamud III 1760-1780
11 Garaad Ali II 1780-1802
12 Garaad Mohamed III 1802-1825
13 Garaad Ali III 1825-1840
14 Korebas 1840-1863 Also called the warrior garaad. His real name was Garaad Mohamud IV
15 Garad Ali IV 1863-1899
16 Garaad Mohamed IV 1901-1918 Contemporary of Sayyid Hassan
17 Aar Dheel 1921-1923
18 Garaad Jama I 1923-1966
19 Garad Ali V 1966-1985
20 Garaad Abdiqani 1985-2006
21 Jama Garad Ali 2006-present Current garaad
kids search engine
Dhulbahante garaadship Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.