kids encyclopedia robot

Ialomiţa River facts for kids

Kids Encyclopedia Facts
Quick facts for kids
Ialomiţa River
River
Countries Romania
Counties Prahova County,
Dâmboviţa County,
Ilfov County,
Ialomiţa County
Tributaries
 - left Valea Şugărilor,
Cocora,
Lăptici,
Scândurari,
Blana,
Nucet,
Oboarele,
Scropoasa,
Orzea,
Brânduşa,
Gâlma,
Ialomicioara,
Ruşeţu,
Leurda,
Bizdidel,
Slănic de Răzvad,
Slănic de Gura Ocniţei,
Pâscov,
Crivăţ,
Cricovul Dulce,
Prahova,
Sărata,
Cotorca,
Sărăţuica,
Strachina
 - right Valea Doamnelor,
Valea Sucheniţei
Horoaba,
Coteanu,
Valea Văcăriei,
Tătaru,
Gâlgoiu,
Mircea,
Bolboci,
Lucăcilă,
Zănoaga,
Valea Cabanierului,
Brătei,
Rătei,
Raciu,
Valea Doicii,
Seciul cu Colţi,
Voivodeni,
Ţâţa,
Ialomicioara,
Vulcana,
Glod,
Ruda,
Racoviţa,
Snagov,
Vlăsia,
Comana
Villages Pucheni,
Moroeni,
Lunca,
Pietroşiţa,
Fieni
Pucioasa,
Glodeni,
Doiceşti
Aninoasa
Târgovişte,
Urziceni,
Manasia,
Alexeni,
Ion Roată
Sfăntu Gheorghe,
Balaciu de Sus].
Căzăneşti,
Ciochina,
Andrăşeşti,
Perieţi,
Slobozia
Cosâmbeşti,
Bucu,
Sudiţi,
Ţăndărei
Source
 - location Bucegi Mountains
Mouth Danube
 - location Hârşova
Length 417 km (259 mi)
Official River Code XI.1

The Ialomiţa River (Râul Ialomiţa in Romanian) is a river in the southern part of Romania. It comes up from the Bucegi Mountains of the Carpathians and flows into the Danube.

The upper part of the river is sometimes called Valea Obârşiei River or Obârşia Ialomiţei River.

Cities

Tributaries

  • Prahova River

Lakes and dams

  • Lake Scropoasa
kids search engine
Ialomiţa River Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.