kids encyclopedia robot

Ausejo de la Sierra facts for kids

Kids Encyclopedia Facts
Ausejo de la Sierra, Soria, España, 2016-01-03, DD 07
Ausejo de la Sierra

Ausejo de la Sierra is a municipality found in the province of Soria in the autonomous community of Castile and León in Spain.

kids search engine
Ausejo de la Sierra Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.