kids encyclopedia robot

La Libertad Region facts for kids

Kids Encyclopedia Facts
La Libertad Flag(PER).png
Escudo de La Libertad Peru.svg

La Libertad is a region in Peru. The capital is the city of Trujillo.

Images for kids

kids search engine
La Libertad Region Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.