List of settlements in East Timor facts for kids

Kids Encyclopedia Facts - Homework Help
Dili and Atauro Island
Dili, Capital of East Timor

This is a list of cities, towns, and villages in East Timor.

 • Aileu District
  • Aileu
 • Ainaro District
  • Ainaro
  • Hato-Udo
  • Maubara
 • Baucau District
  • Baguia
  • Baucau
  • Bucoli
  • Quelicai
  • Laga
  • Venilale
 • Bobonaro District
  • Atabae
  • Balibo
  • Bobonaro
  • Lolotoe
  • Maliana
 • Cova Lima District
  • Fatululik
  • Fohoren
  • Suai
  • Tilomar
  • Zumalai
 • Dili District
 • Ermera District
  • Atsabe
  • Ermera
  • Gleno
  • Hatolina
 • Lautém District
  • Com
  • Fuiloro
  • Iliomar
  • Laivai
  • Lautém
  • Lore
  • Lospalos
  • Luro
  • Mehara
  • Tutuala
 • Liquiçá District
  • Bazartete
  • Liquiçá
  • Maubara
 • Manatuto District
  • Laclubar
  • Laleia
  • Manatuto
  • Natarbora
 • Manufahi District
  • Alas
  • Fatuberlio
  • Same
  • Turiscai
 • Oecusse District
  • Citrana
  • Nitibe
  • Oe Silo
  • Pante Macassar
  • Passabe
 • Viqueque District
  • Beacu
  • Lacluta
  • Ossu
  • Uatolari
  • Viqueque
 • Atauro Island
  • Berau
  • Biquele

List of settlements in East Timor Facts for Kids. Homework Help - Kiddle Encyclopedia.