kids encyclopedia robot

List of marae in the Northland Region facts for kids

Kids Encyclopedia Facts

This is a list of lists of marae (Māori meeting grounds) in the Northland Region of New Zealand.

In October 2020, the Government committed $9,287,603 from the Provincial Growth Fund to upgrade 34 marae, with the intention of creating 388 jobs.

Far North District

Marae name Wharenui name Iwi and Hapū Location
Akerama Huiarau / Ruapekapeka Ngāpuhi (Ngāti Hau) Towai
Aputerewa Te Puna Roimata Ngāti Kahu (Ngāti Takiora / Ngāi Tauurutakaware) Mangonui
Te Arohanui / Mangataipa Te Arohanui Ngāpuhi (Kōhatutaka, Te Uri Māhoe), Te Rarawa (Kōhatutaka, Tahāwai, Te Ihutai) Mangamuka
Haiti-tai-marangai Marae Haiti-tai-marangai Ngāti Kahu (Te Rorohuri / Te Whānau Moana) Karikari Peninsula
Hiruhārama Hou Marae Hiruharama Hou Ngāpuhi (Ngāti Rēhia) Te Tii
Horomanga Marae Horomanga Ngāpuhi (Ngāti Hine) Moerewa
Te Huehue Marae Te Huehue Ngāpuhi (Ngāi Tāwake ki te Waoku) Otaua
Te Hungāiti No wharenui Ngāpuhi (Ngāti Moerewa, Ngāti Rangi) Tautoro
Te Hūruhi Ngāti Māhia Ngāpuhi (Ngāti Hine, Ngāti Māhia) Awarua
Te Iringa / Parihaka Parihaka Ngāpuhi (Ngāti Hinemutu, Ngāti Tautahi) Kaikohe
Te Kauhanga Te Poho o Ngāti Kahu Ngāti Kahu (Te Paatu ki Pēria) Peria
Kahukura Ariki Marae Kahukura Ariki Ngāti Kahu ki Whangaroa (Hāhi Katorika), Ngāpuhi / Ngāti Kahu ki Whaingaroa (Ngāti Kohu) Pakaraka
Kaikou Eparaima Makapi Ngāpuhi (Ngāti Hine) Tautoro
Kaimaumau No wharenui Ngāi Takoto Waiharara
Kaingahoa Mataraua Tūmanako Ngāpuhi (Ngāi Tāwake ki te Waoku, Ngāti Rangi) Tautoro
Kaingahoa Rāwhiti Tūmanako Ngāpuhi (Patukeha) Rāwhiti
Kareponia Patukoraha Ngāti Kahu (Patu Kōraha) Awanui
Karepori Marae Karepori Ngāti Kahu (Matakairiri / Pikaahu) Taipa
Kāretu Marae Ngāti Manu Ngāpuhi (Ngāti Manu, Te Uri Karaka) Karetu
Karikari Marae No wharenui Ngāti Kahu (Te Whānau Moana) Kaitaia
Kawiti Marae Te Tawai Riri Maihi Kawiti Ngāpuhi (Ngāti Hine) Kawakawa
Kēnana Te Ranginui Ngāti Kahu (Matarahurahu) Mangonui
Te Kotahitanga Marae Te Kotahitanga Ngāpuhi (Ngāti Kura, Ngāti Tautahi, Ngāti Whakaeke, Takoto Kē, Te Uri o Hua) Whangape
Ko Te Ahua Marae Ko Te Ahua Ngāti Kahu (Ngāti Te Rūrunga / Te Paatu) Taipa
Kohewhata Puhi Moana Ariki Ngāpuhi (Ngāti Kura, Takoto Kē, Te Uri o Hua) Kaikohe
Kōkōhuia / Ōmāpere Te Whakarongotai Ngāpuhi (Ngāti Korokoro, Ngāti Te Pou, Ngāti Whārara, Te Poukā) Omapere
Kororareka Marae No wharenui Ngāpuhi (Te Kapotai) Russell
Koroukore Ngāti Moroki Te Rarawa (Ngāti Moroki) Ahipara
Te Maata Te Whare Huinga Ngāpuhi (Ngāti Moerewa, Ngāti Rangi) Tautoro
Mahimaru Te Whakamomoringa Ngāi Takoto Awanui
Māhuri Marae Mahuri Ngāpuhi (Ngāti Pākau, Te Māhurehure) Omanaia
Manukau Marae Whakamaharatanga Te Rarawa (Patupinaki, Ngāti Hine, Patupinaki) Herekino
Mangaiti Tau te Rangimarie Ngāpuhi / Ngāti Kahu ki Whaingaroa (Ngāti Pākahi, Ngāti Uru) Kaeo
Mangamuka Marae Mangamuka Ngāpuhi (Kōhatutaka, Te Uri Māhoe) Mangamuka
Mangataiore No wharenui Ngāti Kahu (Ngāti Taranga) Kaitaia
Mangatōwai No wharenui Ngāpuhi / Ngāti Kahu ki Whaingaroa (Ngāti Aukiwa) Kaeo
Mangawhero Te Aroha Ngāti Kahu ki Whangaroa (Ngāti Rangimatamomoe, Te Hōia), Ngāpuhi / Ngāti Kahu ki Whaingaroa (Kaitore, Ngāti Hōia, Ngāti Rangi) Kaeo
Māhūhū ki te Rangi Marae Māhūhū ki te Rangi Ngāpuhi (Ngāti Moerewa) Tautoro
Mātai Aranui Marae Matai Aranui Ngāpuhi (Ngāti Kairewa, Ngāti Kerewheti, Ngāti Te Pou, Te Hikutu, Te Whānau Whero) Whirinaki
Mataitaua Ngāti Toro Ngāpuhi (Ngāti Toro) Horeke
Matangirau Karangahape Ngāpuhi / Ngāti Kahu ki Whaingaroa (Ngāti Kawau-Kaitangata) Kaeo
Matuari / Te Tāpui Ngāpuhi Ngāpuhi (Ngāti Kura, Ngāti Miru), Ngāpuhi / Ngāti Kahu ki Whaingaroa (Ngāti Kura) Matauri Bay
Matawaia Rangimarie Ngāpuhi (Ngāti Hine, Ngāti Ngāherehere, Te Kau i Mua) Motatau
Matihetihe Marae Tū Moana Te Rarawa (Taomaui) Mitimiti
Mātoa No wharenui Ngāpuhi (Ngāti Rēhia, Ngāti Whakaeke) Kerikeri
Miria Marae Te Rapunga Ngāpuhi (Ngāti Hine) Kawakawa
Moehau Marae Moehau Ngāpuhi (Te Māhurehure) Waima
Mohinui Hohourongo Ngāpuhi (Ngāti Hine, Ngāti Kahu o Torongare) Kawakawa
Mokonuiārangi Marae Mokonuiārangi Ngāpuhi (Ngāi Tāwake ki te Moana, Ngāti Toro, Te Ngahengahe) Maraeroa
Mōrehu Kurahaupō Te Rarawa (Te Uri o Tai) Pawarenga
Mōria Marae Mōria Ngāpuhi (Ngāti Kairewa, Ngāti Kerewheti, Ngāti Te Pou, Ngāti Tuapango, Te Hikutu, Te Whānau Whero) Whirinaki
Mōtatau Marae Manu Koroki Ngāpuhi (Ngāti Hine, Ngāti Te Tāwera) Motatau
Motukiore Arohamauora Ngāpuhi (Ngāti Toro, Te Māhurehure, Te Ngahengahe) Horeke
Motuti Tamatea Te Rarawa (Ngāti Tamatea, Ngāti Te Maara, Te Kai Tutae) Kohukohu
Te Ngaere Ngāi Tupango te Hapū Ngāpuhi / Ngāti Kahu ki Whaingaroa (Ngaitupango) Matauri Bay
Ngāi Tāwake Marae Ngāi Tawake Ngāpuhi (Ngāi Tāwake ki te Waoku) Otaua
Ngāi Tupoto Ngāhuia Te Rarawa (Ngāi Tūpoto, Ngāti Here) Kohukohu
Ngāti Manawa / Te Waiariki Te Rarawa Te Rarawa (Ngāti Manawa, Te Kai Tutae, Te Waiariki) Panguru
Ngāti Moetonga / Wainui Ngāti Moetonga Te Rarawa (Ngāti Moetonga, Te Rokeka) Ahipara
Ngāwhā Marae E Koro Kia Tutuki Ngāpuhi (Ngāti Kiriahi, Ngāti Mau, Ngāti Rangi, Te Uri Hoatau, Te Uri Taniwha) Ngawha
Ōhākī Te Urunga Moutonu / Maru o te Huia Te Rarawa (Te Uri o Tai) Pawarenga
Ōkorihi Burned down in 2003 Ngāpuhi (Ngāti Hinemutu, Ngāti Tautahi, Ngāti Ueoneone) Kaikohe
Oromāhoe Marae Ngāti Kawa Ngāpuhi (Ngāti Kawa, Ngāti Rāhiri) Oromahoe
Ōtātara Ohinewai Ngāpuhi (Te Māhurehure) Waima
Ōtiria Tūmatauenga Ngāpuhi (Ngāti Hine, Ngāti Kōpaki, Ngāti Te Ara) Moerewa
Ōturu Kia Mataara Ngāti Kahu (Ngāi Tohianga) Kaitaia
Te Pā a Parore Te Pā A Parore Ngāi Takoto Awanui
Te Paatu Piri ki Te Paatu Ngāti Kahu (Te Paatu ki Pamāpūria) Kaitaia
Pā te Aroha Marae Pā te Aroha Ngāpuhi (Ngāti Kairewa, Ngāti Kerewheti, Ngāti Te Pou, Ngāti Tuapango, Te Hikutu, Te Whānau Whero) Whirinaki
Pākanae Maraeroa Ngāpuhi (Ngāti Korokoro, Ngāti Whārara, Te Poukā) Ōpononi
Pākaru-ki te Rangi No wharenui Ngāpuhi (Ngāti Manu) Karetu
Parapara Marae Te Manawa o Ngāti Tara Ngāti Kahu (Ngāti Tara ki Parapara) Taipa
Parawhenua Marae Parawhenua Ngāpuhi (Ngāti Hineira, Ngāti Korohue, Te Uri Taniwha, Te Whanauwhero) Ohaeawai
Paremata Marae Paremata Ngāpuhi (Ngāti Hao, Ngāti Toro) Horeke
Paripari Marae Paripari Ngāpuhi (Ngāi Tāwake ki te Waoku) Otaua
Pateoro / Te Karae Pōwhiri, Te Rarawa / Te Ihutai Te Rarawa (Te Ihutai) Kohukohu
Te Pātūnga Te Watea Ngāpuhi / Ngāti Kahu ki Whaingaroa (Ngāti Pākahi, Ngāti Uru, Te Aeto, Whānau Pani) Kaeo
Pikiparia Ngarunui Te Rarawa (Te Ihutai) Kohukohu
Piki te Aroha / Rāhiri Whakapono Ngāpuhi (Ngāi Tāwake ki te Moana, Ngāi Tāwake ki te Tuawhenua, Ngāti Hao, Ngāti Toro) Horeke
Te Pīti / Ōmanaia Te Piiti Ngāpuhi (Ngāti Hau, Ngāti Te Pou) Omanaia
Pōtahi Waimirirangi / Haere-ki-te Rā Te Aupōuri Te Kao
Pukerātā / Ōtaua Te Rau Tawainui Ngāpuhi (Ngāi Tāwake, Ngaitu te Auru / Ngaitu) Otaua
Puketawa No wharenui Ngāpuhi (Ngāi Tāwake ki te Moana, Ngāti Hao, Ngāti Toro, Te Honihoni) Horeke
Pupuke Te Huia Ngāpuhi / Ngāti Kahu ki Whaingaroa (Ngāti Pākahi, Ngāti Uru, Whānau Pani) Kaeo
Rangatahi Marae Maraeroa Ngāpuhi (Ngāti Toro, Te Honihoni, Te Popoto, Ngahengahe) Maraeroa
Rangikohu Ruia te Aroha Te Rarawa (Ngāti Kurī, Te Aupōuri) Herekino
Te Rarawa Marae Te Rarawa Te Rarawa (Ngāti Te Ao, Te Uri o Hina) Pukepoto
Te Rāwhiti / Omakiwi Te Rāwhiti Ngāpuhi (Ngāti Kuta, Patukeha) Rāwhiti
Rāwhitiroa / Te Ahuahu Marae Rawhitiroa Ngāpuhi (Ngāti Hineira, Te Kapotai, Te Popoto, Te Uri Taniwha) Ohaeawai
Te Raukura Marae No wharenui Ngāpuhi (Te Māhurehure, Te Rauwera) Waima
Te Reo Mihi Marae Te Reo Mihi Ngāti Kurī Te Hapua
Te Rito Marae Te Rito Ngāpuhi (Ngāti Hine) Moerewa
Roma Marae Te Ōhākī Te Rarawa (Ngāti Pākahi, Ngāti Waiora, Parewhero, Te Patukirikiri) Ahipara
Taemaro No wharenui Ngāti Kahu ki Whangaroa (Ngāti Roha, Ngāti Rua), Ngāpuhi / Ngāti Kahu ki Whaingaroa (Ngāti Aukiwa) Mangonui
Tahawai Marae Te Awaroa Ngāpuhi / Ngāti Kahu ki Whaingaroa (Tahaawai) Kaeo
Tāheke Marae Tāhekeroa Ngāpuhi (Ngāti Pākau, Ngāti Rauwawe, Te Māhurehure) Tāheke
Taiao Mātaatua Te Rarawa (Te Uri o Tai) Pawarenga
Takahue Marae Ōkakewai Ngāti Kahu (Te Tahawai) Takahue
Tākou Marae Te Whetū Marama Ngāpuhi (Ngāti Rēhia, Ngāti Tautahi, Ngāti Tūpango, Ngāti Whakaeke), Ngāpuhi / Ngāti Kahu ki Whaingaroa (Ngāti Rēhia) Takou Bay
Taupō Marae Ngātirua Ngāpuhi / Ngāti Kahu ki Whaingaroa (Ngatirua) Taupō Bay
Tauratumaru Marae Tahere Ngāpuhi (Ngāi Tāwake ki te Moana, Ngāti Toro, Tauratumaru, Te Honihoni, Te Popoto) Horeke
Tauteihiihi / Ngātokimatawhaorua Toki Mata Hourua Te Rarawa (Te Ihutai) Kohukohu
Tauwhara Te Rangiawhiowhio Ngāpuhi (Ngāi Tāwake, Ngāti Hineira, Ngāti Rēhia, Ngāti Tawake ki te Tuawhenua, Whānautara) Waimate North
Tereawatea Marae Tereawatea Ngāpuhi (Ngāti Hine) Moerewa
Te Tii Waitangi Te Tiriti o Waitangi Ngāpuhi (Ngāti Kawa, Ngāti Rāhiri) Waitangi
Tuhirangi Marae Tuhirangi Ngāpuhi (Te Māhurehure) Waima
Te Uri o Hina Marae Hohourongo Te Rarawa (Ngāti Te Ao, Tahāwai, Te Uri o Hina) Pukepoto
Ururangi Marae Ururangi Ngāpuhi (Ngāti Māhia) Awarua
Waihapa Te Tai Tokerau Ngāti Kahu ki Whangaroa (Riwhi, Te Pania), Ngāpuhi / Ngāti Kahu ki Whaingaroa (Ngāti Rangimatamomoe, Whānau Pani) Kaeo
Waihou / Waimirirangi Te Puna o te Ora Te Rarawa (Ngāti Te Rēinga) Panguru
Te Whakamaharatanga / Waimamaku Whakamaharatanga Ngāpuhi (Ngāti Korokoro, Ngāti Te Pou), Te Roroa Waimamaku
Waikarā Te Uaua Te Roroa Aranga
Waikare / Te Tūruki Te Huihuinga / Te Aranga o te Pā Ngāpuhi (Ngāti Pare, Te Kapotai) Waikare
Waimahana Marae Te Puhi o Te Waka Ngāti Kahu ki Whangaroa (Ngāti Aukiwa), Ngāpuhi / Ngāti Kahu ki Whaingaroa (Ngāti Aukiwa) Waimahana Bay
Waimangaro No wharenui Ngāpuhi (Te Uri Ongaonga) Opua
Waimanoni Wikitoria Ngāi Takoto Awanui
Wainui Marae Ngātiruamahue Ngāpuhi / Ngāti Kahu ki Whaingaroa (Ngāti Ruamahue) Ahipara
Waiora Marae Waiora Ngāti Kurī Ngataki
Waiparera Nukutawhiti Te Rarawa (Patutoka, Tahāwai, Te Whānau Pani, Te Hokokeha) Kohukohu
Waipuna Te Puna o Te Ao Marama Te Rarawa (Te Kai Tutae, Te Waiariki) Panguru
Waitangi Upper Marae Te Whare Runanga Ngāpuhi (Ngāti Kawa, Ngati Moko, Ngāti Rāhiri) Waitangi
Waitetoki No wharenui Ngāti Kahu (Ngāti Ruaiti) Hihi
Waiwhatawhata / Aotea Te Kaiwaha Ngāpuhi (Ngāti Korokoro, Ngāti Whārara, Te Poukā) Omapere
Werowero No wharenui Ngāti Kahu (Ngāti Tara ki Werowero) Karikari Peninsula
Whakaari Marae No wharenui Ngāpuhi / Ngāti Kahu ki Whaingaroa (Ngāti Kawau) Kaeo
Wharengaere No wharenui Ngāpuhi (Ngāti Mau, Ngāti Torehina) Purerua Peninsula
Whitiora Marae Te Ranga Tira Tanga Ngāpuhi (Ngāti Rēhia) Te Tii

Kaipara District

Marae name Wharenui name Iwi and Hapū Location
Ahikiwi Marae Te Aranga Mai o te Whakapono Ngāti Whātua (Ngāti Hinga) Kaihu
Te Houhanga Rāhiri Te Roroa, Ngāti Whātua (Te Kuihi, Te Roroa) Dargaville
Kāpehu Tāringaroa Ngāti Whātua Arapohue
Te Kiore Marae Te Kiore Ngāpuhi (Ngāti Whakaminenga) Kaikohe
Te Kōwhai Marae Te Kōwhai Ngāti Whātua, Te Uri o Hau Matakohe
Matatina Marae Tuohu Te Roroa Waipoua
Naumai Ngā Uri o te Kotahitanga Ngāti Whātua, Te Uri o Hau Ruawai
Ngā Tai Whakarongorua Marae Ngā Tai Whakarongorua Ngāti Whātua, Te Uri o Hau Tinopai
Ōtamatea Aotearoa Ngāti Whātua, Te Uri o Hau Paparoa
Ōtūrei Rangimārie Te Aroha Te Uri o Hau, Ngāti Whātua (Te Popoto) Te Kōpuru
Rāwhitiroa Marae Rāwhitiroa Ngāti Whātua (Te Popoto, Te Uri o Hau), Te Uri o Hau Tinopai
Pananawe Te Taumata o Tiopira Kinaki Te Roroa, Ngāti Whātua (Te Roroa) Waipoua
Parirau Te Whare Mārama Ngāti Whātua, Te Uri o Hau Matakohe
Te Pounga Marae Te Pounga Te Uri o Hau, Ngāti Whātua (Te Uri o Hau) Kaiwaka
Rīpia No wharenui Ngāti Whātua, Te Uri o Hau Te Kōpuru
Taita Marae Kia Mahara Koutou Ngāti Whātua (Ngāti Torehina) Kaihu
Tama te Uaua Marae Tama te Uaua Ngāti Whātua Kaihu
Tangiterōria Marae Tirarau Ngāpuhi (Te Parawhau, Te Uriroroi), Ngāti Whātua (Te Kuihi, Te Parawhau) Tangiteroria
Waihaua / Arapaoa Kirihipi Ngāti Whātua, Te Uri o Hau Tinopai
Waikaraka Marae Whakarongo Te Roroa, Ngāti Whātua Kaihu
Waiōhou No wharenui Ngāti Whātua, Te Uri o Hau Tinopai
Waikarā Te Uaua Ngāti Whātua (Te Roroa) Aranga
Waikāretu / Pōuto Waikāretu Ngāti Whātua, Te Uri o Hau Te Kōpuru
Waiotea / Tinopai No wharenui Ngāti Whātua, Te Uri o Hau Tinopai
Whananāki Marae Whakapaumahara Ngāti Rehua, Ngātiwai (Te Āki Tai) Whananaki

Whangarei District

Marae name Wharenui name Iwi and Hapū Location
Korokota Tikitiki o Rangi Ngāpuhi (Te Parawhau), Ngāti Whātua (Te Parawhau) Titoki
Te Kotahitanga Marae o Otangarei Te Puawaitanga Hou Ngāpuhi (Uri o Te Tangata) Otangarei
Matapōuri Marae Te Tokomanawa o te Aroha Ngāti Rehua, Ngātiwai (Ngāti Toki-ki-te-Moananui, Te Āki Tai, Te Whānau a Rangiwhaakahu) Matapouri
Maungārongo Marae Maungārongo Ngāpuhi (Ngāti Hine, Ngāti Te Rino, Te Parawhau, Te Uriroroi) Maungakaramea
Mōkau Marae Huruiki Ngātiwai (Te Uri o Hikihiki) Ōakura
Ngāraratunua Marae Te Paea Soldiers' Memorial Hall Ngāpuhi (Ngāti Hau, Ngāti Hine, Te Parawhau, Ngāti Kahu o Torongare) Ngararatunua
Ngātiwai Marae Ngāti Wai Soldiers' Memorial Ngātiwai (Te Uri o Hikihiki) Whangaruru
Ōākura Marae No wharenui Ngātiwai (Te Uri o Hikihiki) Ōakura
Omauri No wharenui Ngāpuhi (Ngā Uri o Puhatahi) Pipiwai
Te Oruoru Marae Te Oruoru Ngāpuhi (Ngāti Horahia, Ngāti Moe, Ngāti Te Rino, Ngāti Toki, Te Kumutu) Pakotai
Ōtetao Reti Hoori Reti Ngātiwai (Te Uri o Hikihiki) Punaruku
Parahaki Marae Parahaki Ngāpuhi (Ngāti Horahia, Ngāti Te Rino, Ngāti Toki, Ngāti Whakahotu, Te Kumutu) Nukutawhiti
Parakao Marae Te Aroha - Parakao Ngāpuhi (Ngāti Horahia, Ngāti Moe, Ngāti Te Rino, Ngāti Toki, Te Parawhau, Ngāti Hine) Parakao
Pātaua Marae No wharenui Ngātiwai (Ngāti Kororā) Pataua
Pehiaweri Te Reo o te Iwi Ngāpuhi (Ngāti Hao, Ngāti Hau, Te Parawhau, Te Uriroroi) Glenbervie
Takahiwai Marae Rangiora Ngātiwai (Te Patuharakeke), Ngāti Whātua (Patuharakeke) Takahiwai
Te Tārai o Rāhiri Nukutawhiti Ngāpuhi (Ngāti Horahia, Ngāti Moe, Ngāti Te Rino, Ngāti Toki) Pakotai
Tau Henare Marae Tau Henare Ngāpuhi (Te Orewai, Ngāti Hine) Pipiwai
Terenga Parāoa Kaka Porowini Ngāpuhi (Uri o Te Tangata) Morningside
Toetoe Marae Toetoe Ngāpuhi (Te Parawhau, Te Uriroroi), Ngāti Whātua (Te Uriroroi) Otaika
Tuparehuia No wharenui Ngātiwai (Te Uri o Hikihiki) Whangaruru
Whakapara Marae Te Ihi o Nehua Ngāpuhi (Ngāti Hao, Ngāti Hau) Whakapara
Whakapaumahara Whananāki Ngātiwai (Te Whānau Whero) Whananaki
kids search engine
List of marae in the Northland Region Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.