kids encyclopedia robot

Jérôme Lejeune facts for kids

Kids Encyclopedia Facts
Quick facts for kids
Venerable
Jérôme Lejeune
Error creating thumbnail: *** Error in `/usr/bin/convert': double free or corruption (!prev): 0x000055589d397ad0 ***
======= Backtrace: =========
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x70bfb)[0x7fe3f8f4dbfb]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x76fc6)[0x7fe3f8f53fc6]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x7780e)[0x7fe3f8f5480e]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libMagickCore-6.Q16.so.3(RelinquishMagickMemory+0xf)[0x7fe3f98fb05f]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libMagickCore-6.Q16.so.3(DestroyStringInfo+0x28)[0x7fe3f997cf48]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libMagickCore-6.Q16.so.3(DestroySplayTree+0x84)[0x7fe3f996ca14]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libMagickCore-6.Q16.so.3(DestroyImageProfiles+0x15)[0x7fe3f9922c45]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libMagickCore-6.Q16.so.3(DestroyImage+0x101)[0x7fe3f98e46e1]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libMagickCore-6.Q16.so.3(ReplaceImageInListReturnLast+0xa9)[0x7fe3f98f2049]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libMagickWand-6.Q16.so.3(MogrifyImage+0x5ab)[0x7fe3f954a9eb]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libMagickWand-6.Q16.so.3(MogrifyImages+0xe9)[0x7fe3f9553069]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libMagickWand-6.Q16.so.3(ConvertImageCommand+0x22fd)[0x7fe3f94dbe5d]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libMagickWand-6.Q16.so.3(MagickCommandGenesis+0x6de)[0x7fe3f954821e]
/usr/bin/convert(+0x919)[0x55589be97919]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__libc_start_main+0xf1)[0x7fe3f8efd2e1]
/usr/bin/convert(+0x97a)[0x55589be9797a]
======= Memory map: ========
55589be97000-55589be98000 r-xp 00000000 08:06 3164759 /usr/bin/convert-im6.q16
55589c097000-55589c098000 r--p 00000000 08:06 3164759 /usr/bin/convert-im6.q16
55589c098000-55589c099000 rw-p 00001000 08:06 3164759 /usr/bin/convert-im6.q16
55589d331000-55589e869000 rw-p 00000000 00:00 0 [heap]
7fe3f0000000-7fe3f0021000 rw-p 00000000 00:00 0
7fe3f0021000-7fe3f4000000 ---p 00000000 00:00 0
7fe3f4b63000-7fe3f4bcc000 r-xp 00000000 08:06 3158241 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjpeg.so.62.2.0
7fe3f4bcc000-7fe3f4dcc000 ---p 00069000 08:06 3158241 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjpeg.so.62.2.0
7fe3f4dcc000-7fe3f4dcd000 r--p 00069000 08:06 3158241 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjpeg.so.62.2.0
7fe3f4dcd000-7fe3f4dce000 rw-p 0006a000 08:06 3158241 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjpeg.so.62.2.0
7fe3f4dce000-7fe3f4dd9000 r-xp 00000000 08:06 3158239 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjbig.so.0
7fe3f4dd9000-7fe3f4fd8000 ---p 0000b000 08:06 3158239 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjbig.so.0
7fe3f4fd8000-7fe3f4fd9000 r--p 0000a000 08:06 3158239 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjbig.so.0
7fe3f4fd9000-7fe3f4fdc000 rw-p 0000b000 08:06 3158239 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjbig.so.0
7fe3f4fdc000-7fe3f5001000 r-xp 00000000 08:06 106561623 /lib/x86_64-linux-gnu/liblzma.so.5.2.2
7fe3f5001000-7fe3f5200000 ---p 00025000 08:06 106561623 /lib/x86_64-linux-gnu/liblzma.so.5.2.2
7fe3f5200000-7fe3f5201000 r--p 00024000 08:06 106561623 /lib/x86_64-linux-gnu/liblzma.so.5.2.2
7fe3f5201000-7fe3f5202000 rw-p 00025000 08:06 106561623 /lib/x86_64-linux-gnu/liblzma.so.5.2.2
7fe3f5202000-7fe3f5275000 r-xp 00000000 08:06 3158259 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so.5.2.6
7fe3f5275000-7fe3f5475000 ---p 00073000 08:06 3158259 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so.5.2.6
7fe3f5475000-7fe3f5479000 r--p 00073000 08:06 3158259 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so.5.2.6
7fe3f5479000-7fe3f547a000 rw-p 00077000 08:06 3158259 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so.5.2.6
7fe3f547a000-7fe3f5492000 r-xp 00000000 08:06 3933116 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.9.7/modules-Q16/coders/tiff.so
7fe3f5492000-7fe3f5692000 ---p 00018000 08:06 3933116 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.9.7/modules-Q16/coders/tiff.so
7fe3f5692000-7fe3f5693000 r--p 00018000 08:06 3933116 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.9.7/modules-Q16/coders/tiff.so
7fe3f5693000-7fe3f5694000 rw-p 00019000 08:06 3933116 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.9.7/modules-Q16/coders/tiff.so
7fe3f5694000-7fe3f5879000 r--p 00000000 08:06 3157885 /usr/lib/locale/locale-archive
7fe3f5879000-7fe3f5880000 r-xp 00000000 08:06 106561576 /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.24.so
7fe3f5880000-7fe3f5a7f000 ---p 00007000 08:06 106561576 /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.24.so
7fe3f5a7f000-7fe3f5a80000 r--p 00006000 08:06 106561576 /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.24.so
7fe3f5a80000-7fe3f5a81000 rw-p 00007000 08:06 106561576 /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.24.so
7fe3f5a81000-7fe3f5a94000 r-xp 00000000 08:06 106562078 /lib/x86_64-linux-gnu/libbsd.so.0.8.3
7fe3f5a94000-7fe3f5c94000 ---p 00013000 08:06 106562078 /lib/x86_64-linux-gnu/libbsd.so.0.8.3
7fe3f5c94000-7fe3f5c95000 r--p 00013000 08:06 106562078 /lib/x86_64-linux-gnu/libbsd.so.0.8.3
7fe3f5c95000-7fe3f5c96000 rw-p 00014000 08:06 106562078 /lib/x86_64-linux-gnu/libbsd.so.0.8.3
7fe3f5c96000-7fe3f5c97000 rw-p 00000000 00:00 0
7fe3f5c97000-7fe3f5c9c000 r-xp 00000000 08:06 3154752 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXdmcp.so.6.0.0
7fe3f5c9c000-7fe3f5e9b000 ---p 00005000 08:06 3154752 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXdmcp.so.6.0.0
7fe3f5e9b000-7fe3f5e9c000 r--p 00004000 08:06 3154752 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXdmcp.so.6.0.0
7fe3f5e9c000-7fe3f5e9d000 rw-p 00005000 08:06 3154752 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXdmcp.so.6.0.0
7fe3f5e9d000-7fe3f5ea0000 r-xp 00000000 08:06 3153313 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXau.so.6.0.0
7fe3f5ea0000-7fe3f609f000 ---p 00003000 08:06 3153313 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXau.so.6.0.0
7fe3f609f000-7fe3f60a0000 r--p 00002000 08:06 3153313 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXau.so.6.0.0
7fe3f60a0000-7fe3f60a1000 rw-p 00003000 08:06 3153313 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXau.so.6.0.0
7fe3f60a1000-7fe3f6113000 r-xp 00000000 08:06 106561613 /lib/x86_64-linux-gnu/libpcre.so.3.13.3
7fe3f6113000-7fe3f6312000 ---p 00072000 08:06 106561613 /lib/x86_64-linux-gnu/libpcre.so.3.13.3
7fe3f6312000-7fe3f6313000 r--p 00071000 08:06 106561613 /lib/x86_64-linux-gnu/libpcre.so.3.13.3
7fe3f6313000-7fe3f6314000 rw-p 00072000 08:06 106561613 /lib/x86_64-linux-gnu/libpcre.so.3.13.3
7fe3f6314000-7fe3f6317000 r-xp 00000000 08:06 106561562 /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.24.so
7fe3f6317000-7fe3f6516000 ---p 00003000 08:06 106561562 /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.24.so
7fe3f6516000-7fe3f6517000 r--p 00002000 08:06 106561562 /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.24.so
7fe3f6517000-7fe3f6518000 rw-p 00003000 08:06 106561562 /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.24.so
7fe3f6518000-7fe3f653f000 r-xp 00000000 08:06 3154754 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb.so.1.1.0
7fe3f653f000-7fe3f673e000 ---p 00027000 08:06 3154754 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb.so.1.1.0
7fe3f673e000-7fe3f673f000 r--p 00026000 08:06 3154754 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb.so.1.1.0
7fe3f673f000-7fe3f6740000 rw-p 00027000 08:06 3154754 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb.so.1.1.0
7fe3f6740000-7fe3f6771000 r-xp 00000000 08:06 3151848 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpng16.so.16.28.0
7fe3f6771000-7fe3f6971000 ---p 00031000 08:06 3151848 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpng16.so.16.28.0
7fe3f6971000-7fe3f6972000 r--p 00031000 08:06 3151848 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpng16.so.16.28.0
7fe3f6972000-7fe3f6973000 rw-p 00032000 08:06 3151848 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpng16.so.16.28.0
7fe3f6973000-7fe3f699a000 r-xp 00000000 08:06 106564641 /lib/x86_64-linux-gnu/libexpat.so.1.6.2
7fe3f699a000-7fe3f6b9a000 ---p 00027000 08:06 106564641 /lib/x86_64-linux-gnu/libexpat.so.1.6.2
7fe3f6b9a000-7fe3f6b9c000 r--p 00027000 08:06 106564641 /lib/x86_64-linux-gnu/libexpat.so.1.6.2
7fe3f6b9c000-7fe3f6b9d000 rw-p 00029000 08:06 106564641 /lib/x86_64-linux-gnu/libexpat.so.1.6.2
7fe3f6b9d000-7fe3f6caf000 r-xp 00000000 08:06 106562064 /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0.5000.3
7fe3f6caf000-7fe3f6eae000 ---p 00112000 08:06 106562064 /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0.5000.3
7fe3f6eae000-7fe3f6eaf000 r--p 00111000 08:06 106562064 /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0.5000.3
7fe3f6eaf000-7fe3f6eb0000 rw-p 00112000 08:06 106562064 /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0.5000.3
7fe3f6eb0000-7fe3f6eb1000 rw-p 00000000 00:00 0
7fe3f6eb1000-7fe3f6ec7000 r-xp 00000000 08:06 106561550 /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
7fe3f6ec7000-7fe3f70c6000 ---p 00016000 08:06 106561550 /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
7fe3f70c6000-7fe3f70c7000 r--p 00015000 08:06 106561550 /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
7fe3f70c7000-7fe3f70c8000 rw-p 00016000 08:06 106561550 /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
7fe3f70c8000-7fe3f70f4000 r-xp 00000000 08:06 3155366 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgomp.so.1.0.0
7fe3f70f4000-7fe3f72f3000 ---p 0002c000 08:06 3155366 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgomp.so.1.0.0
7fe3f72f3000-7fe3f72f4000 r--p 0002b000 08:06 3155366 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgomp.so.1.0.0
7fe3f72f4000-7fe3f72f5000 rw-p 0002c000 08:06 3155366 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgomp.so.1.0.0
7fe3f72f5000-7fe3f73f8000 r-xp 00000000 08:06 106561563 /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.24.so
7fe3f73f8000-7fe3f75f7000 ---p 00103000 08:06 106561563 /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.24.so
7fe3f75f7000-7fe3f75f8000 r--p 00102000 08:06 106561563 /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.24.so
7fe3f75f8000-7fe3f75f9000 rw-p 00103000 08:06 106561563 /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.24.so
7fe3f75f9000-7fe3f7602000 r-xp 00000000 08:06 3158251 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libltdl.so.7.3.1
7fe3f7602000-7fe3f7801000 ---p 00009000 08:06 3158251 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libltdl.so.7.3.1
7fe3f7801000-7fe3f7802000 r--p 00008000 08:06 3158251 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libltdl.so.7.3.1
7fe3f7802000-7fe3f7803000 rw-p 00009000 08:06 3158251 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libltdl.so.7.3.1
7fe3f7803000-7fe3f781c000 r-xp 00000000 08:06 106561697 /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.8
7fe3f781c000-7fe3f7a1b000 ---p 00019000 08:06 106561697 /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.8
7fe3f7a1b000-7fe3f7a1c000 r--p 00018000 08:06 106561697 /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.8
7fe3f7a1c000-7fe3f7a1d000 rw-p 00019000 08:06 106561697 /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.8
7fe3f7a1d000-7fe3f7a2c000 r-xp 00000000 08:06 106561543 /lib/x86_64-linux-gnu/libbz2.so.1.0.4
7fe3f7a2c000-7fe3f7c2b000 ---p 0000f000 08:06 106561543 /lib/x86_64-linux-gnu/libbz2.so.1.0.4
7fe3f7c2b000-7fe3f7c2c000 r--p 0000e000 08:06 106561543 /lib/x86_64-linux-gnu/libbz2.so.1.0.4
7fe3f7c2c000-7fe3f7c2d000 rw-p 0000f000 08:06 106561543 /lib/x86_64-linux-gnu/libbz2.so.1.0.4
7fe3f7c2d000-7fe3f7d67000 r-xp 00000000 08:06 3148791 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6.3.0
7fe3f7d67000-7fe3f7f67000 ---p 0013a000 08:06 3148791 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6.3.0
7fe3f7f67000-7fe3f7f68000 r--p 0013a000 08:06 3148791 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6.3.0
7fe3f7f68000-7fe3f7f6d000 rw-p 0013b000 08:06 3148791 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6.3.0
7fe3f7f6d000-7fe3f7f7e000 r-xp 00000000 08:06 3154761 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXext.so.6.4.0
7fe3f7f7e000-7fe3f817d000 ---p 00011000 08:06 3154761 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXext.so.6.4.0
7fe3f817d000-7fe3f817e000 r--p 00010000 08:06 3154761 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXext.so.6.4.0
7fe3f817e000-7fe3f817f000 rw-p 00011000 08:06 3154761 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXext.so.6.4.0
7fe3f817f000-7fe3f8227000 r-xp 00000000 08:06 3148697 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfreetype.so.6.12.3
7fe3f8227000-7fe3f8427000 ---p 000a8000 08:06 3148697 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfreetype.so.6.12.3
7fe3f8427000-7fe3f842d000 r--p 000a8000 08:06 3148697 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfreetype.so.6.12.3
7fe3f842d000-7fe3f842e000 rw-p 000ae000 08:06 3148697 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfreetype.so.6.12.3
7fe3f842e000-7fe3f846a000 r-xp 00000000 08:06 3158177 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfontconfig.so.1.8.0
7fe3f846a000-7fe3f8669000 ---p 0003c000 08:06 3158177 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfontconfig.so.1.8.0
7fe3f8669000-7fe3f866b000 r--p 0003b000 08:06 3158177 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfontconfig.so.1.8.0
7fe3f866b000-7fe3f866c000 rw-p 0003d000 08:06 3158177 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfontconfig.so.1.8.0
7fe3f866c000-7fe3f8858000 r-xp 00000000 08:06 3158227 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfftw3.so.3.5.5
7fe3f8858000-7fe3f8a57000 ---p 001ec000 08:06 3158227 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfftw3.so.3.5.5
7fe3f8a57000-7fe3f8a68000 r--p 001eb000 08:06 3158227 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfftw3.so.3.5.5
7fe3f8a68000-7fe3f8a69000 rw-p 001fc000 08:06 3158227 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfftw3.so.3.5.5
7fe3f8a69000-7fe3f8a80000 r-xp 00000000 08:06 3158217 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblqr-1.so.0.3.2
7fe3f8a80000-7fe3f8c7f000 ---p 00017000 08:06 3158217 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblqr-1.so.0.3.2
7fe3f8c7f000-7fe3f8c80000 r--p 00016000 08:06 3158217 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblqr-1.so.0.3.2
7fe3f8c80000-7fe3f8c81000 rw-p 00017000 08:06 3158217 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblqr-1.so.0.3.2
7fe3f8c81000-7fe3f8cd7000 r-xp 00000000 08:06 3158247 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblcms2.so.2.0.8
7fe3f8cd7000-7fe3f8ed6000 ---p 00056000 08:06 3158247 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblcms2.so.2.0.8
7fe3f8ed6000-7fe3f8ed8000 r--p 00055000 08:06 3158247 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblcms2.so.2.0.8
7fe3f8ed8000-7fe3f8edc000 rw-p 00057000 08:06 3158247 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblcms2.so.2.0.8
7fe3f8edc000-7fe3f8edd000 rw-p 00000000 00:00 0
7fe3f8edd000-7fe3f9072000 r-xp 00000000 08:06 106561557 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.24.so
7fe3f9072000-7fe3f9272000 ---p 00195000 08:06 106561557 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.24.so
7fe3f9272000-7fe3f9276000 r--p 00195000 08:06 106561557 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.24.so
7fe3f9276000-7fe3f9278000 rw-p 00199000 08:06 106561557 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.24.so
7fe3f9278000-7fe3f927c000 rw-p 00000000 00:00 0
7fe3f927c000-7fe3f9294000 r-xp 00000000 08:06 106561574 /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.24.so
7fe3f9294000-7fe3f9493000 ---p 00018000 08:06 106561574 /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.24.so
7fe3f9493000-7fe3f9494000 r--p 00017000 08:06 106561574 /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.24.so
7fe3f9494000-7fe3f9495000 rw-p 00018000 08:06 106561574 /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.24.so
7fe3f9495000-7fe3f9499000 rw-p 00000000 00:00 0
7fe3f9499000-7fe3f95be000 r-xp 00000000 08:06 3158275 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libMagickWand-6.Q16.so.3.0.0
7fe3f95be000-7fe3f97bd000 ---p 00125000 08:06 3158275 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libMagickWand-6.Q16.so.3.0.0
7fe3f97bd000-7fe3f97be000 r--p 00124000 08:06 3158275 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libMagickWand-6.Q16.so.3.0.0
7fe3f97be000-7fe3f97c2000 rw-p 00125000 08:06 3158275 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libMagickWand-6.Q16.so.3.0.0
7fe3f97c2000-7fe3f9a1b000 r-xp 00000000 08:06 3158265 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libMagickCore-6.Q16.so.3.0.0
7fe3f9a1b000-7fe3f9c1b000 ---p 00259000 08:06 3158265 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libMagickCore-6.Q16.so.3.0.0
7fe3f9c1b000-7fe3f9c2f000 r--p 00259000 08:06 3158265 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libMagickCore-6.Q16.so.3.0.0
7fe3f9c2f000-7fe3f9c70000 rw-p 0026d000 08:06 3158265 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libMagickCore-6.Q16.so.3.0.0
7fe3f9c70000-7fe3f9c8e000 rw-p 00000000 00:00 0
7fe3f9c8e000-7fe3f9cb1000 r-xp 00000000 08:06 106561551 /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.24.so
7fe3f9e63000-7fe3f9e94000 r--p 00000000 08:06 3146793 /usr/lib/locale/C.UTF-8/LC_CTYPE
7fe3f9e94000-7fe3f9ea3000 rw-p 00000000 00:00 0
7fe3f9ea9000-7fe3f9eaa000 rw-p 00000000 00:00 0
7fe3f9eaa000-7fe3f9eb1000 r--s 00000000 08:06 3148154 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gconv/gconv-modules.cache
7fe3f9eb1000-7fe3f9eb2000 r--p 00023000 08:06 106561551 /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.24.so
7fe3f9eb2000-7fe3f9eb3000 rw-p 00024000 08:06 106561551 /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.24.so
7fe3f9eb3000-7fe3f9eb4000 rw-p 00000000 00:00 0
7ffe02a8e000-7ffe02aaf000 rw-p 00000000 00:00 0 [stack]
7ffe02ac4000-7ffe02ac6000 r--p 00000000 00:00 0 [vvar]
7ffe02ac6000-7ffe02ac8000 r-xp 00000000 00:00 0 [vdso]
ffffffffff600000-ffffffffff601000 r-xp 00000000 00:00 0 [vsyscall]
/var/www/kidswiki/includes/limit.sh: line 101: 280001 Aborted /usr/bin/timeout $MW_WALL_CLOCK_LIMIT /bin/bash -c "$1" 3>&-

Error code: 134
Jérôme Lejeune
Born (1926-06-13)13 June 1926
Died 3 April 1994(1994-04-03) (aged 67)
Nationality French
Alma mater Collège Stanislas de Paris
Paris School of Medicine
Spouse(s) Birthe Lejeune, née Bringsted
Children Clara Gaymard
Awards Joseph P. Kennedy, Jr. Foundation Award (1962)
William Allan Award (1969)
Leopold Griffuel Prize (1992)
Scientific career
Fields Pediatrics
Genetics
Institutions French National Centre for Scientific Research
Faculté de Médecine de Paris
Pontifical Academy of Sciences
Académie des Sciences Morales et Politiques
Académie Nationale de Médecine
Pontifical Academy for Life

Jérôme Jean Louis Marie Lejeune (13 June 1926 – 3 April 1994) was a French pediatrician and geneticist, best known for discovering the link of diseases to chromosome abnormalities. He is venerated in the Catholic Church, having been declared Venerable by Pope Francis on 21 January 2021.

Biography

Discovering trisomy 21

In 1958, while working in Raymond Turpin’s laboratory with Marthe Gautier, Jérôme Lejeune reported that he had discovered that Down syndrome was caused by an extra copy of chromosome 21. According to Lejeune's laboratory notebooks, he made the observation demonstrating the link on 22 May 1958. The discovery was published by the French Academy of Sciences with Lejeune as first author, Gautier as second author, and Turpin as senior author. In 2009, co-author Gautier claimed that the discovery was based on fibroblast tissue samples that she had prepared and noticed the discrepancy in chromosome count on. This discovery was the first time that a defect in intellectual development was shown to be linked to chromosomal abnormalities.

Honors, awards and credentials

Jérôme Lejeune received many distinctions during his lifetime. He was a member of:

Lejeune held honorary doctorates from:

His international positions included:

Consulting expert on human genetics (1962)

  • International Commission on Radiological Protection

Committee member (1963)

  • United Nations
    • French expert to the Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation
kids search engine
Jérôme Lejeune Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.