kids encyclopedia robot

List of marae in Canterbury, New Zealand facts for kids

Kids Encyclopedia Facts

This is a list of marae (Māori meeting grounds) in Canterbury, New Zealand.

In October 2020, the Government committed $160,440 through the Provincial Growth Fund to upgrade 2 marae, with the intention of creating 30 jobs.

Kaikoura District

Marae name Wharenui name Iwi and hapū Location
Takahanga Maru Kaitatea Ngāi Tahu (Te Rūnanga o Kaikōura) Kaikōura

Waimakariri District

Marae name Wharenui name Iwi and hapū Location
Tuahiwi Marae Māhunui II Ngāi Tahu (Te Ngāi o Tūāhuriri Rūnanga) Tuahiwi

Christchurch City

Marae name Wharenui name Iwi and hapū Location
Ōnuku Karaweko Ngāi Tahu (Ōnuku Rūnanga) Akaroa
Rāpaki Marae / Te Wheke Wheke Ngāi Tahu (Te Hapū o Ngāti Wheke) Rāpaki
Koukourarata Tūtehuarewa Ngāi Tahu (Te Rūnanga o Koukourarata) Port Levy
Wairewa Te Mako Ngāi Tahu (Wairewa Rūnanga) Little River

Selwyn District

Marae name Wharenui name Iwi and hapū Location
Ngāti Moki Ngāti Moki Ngāi Tahu (Te Taumutu Rūnanga) Southbridge

Ashburton District

Marae name Wharenui name Iwi and hapū Location
Hakatere Marae Hakatere Ngāi Tahu Fairton

Timaru District

Marae name Wharenui name Iwi and hapū Location
Arowhenua Te Hapa o Niu Tireni Ngāi Tahu (Te Rūnanga o Arowhenua) Temuka

Waimate District

Marae name Wharenui name Iwi and hapū Location
Waihao Waimate Centennial Memorial Hall Ngāi Tahu (Te Rūnanga o Waihao) Waimate
kids search engine
List of marae in Canterbury, New Zealand Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.