kids encyclopedia robot

Agneta Sjödin facts for kids

Kids Encyclopedia Facts
Agneta Sjödin
Agneta Sjödin

Agneta Sjödin (born 20 July 1967 in Norrbo, Hälsingland) is a Swedish television presenter.

Hostings

  • Tur i kärlek
  • Fångarna på fortet
  • Småstjärnorna
  • Sikta mot stjärnorna
  • Jakten på den röda rubinen
  • Saknad
  • Let's Dance
  • Gladiatorerna
  • Miss Sweden
kids search engine
Agneta Sjödin Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.