kids encyclopedia robot

List of Prime Ministers of Nepal facts for kids

Kids Encyclopedia Facts

This is a List of Prime Ministers in Nepal

Bhimsen Thapa (1806-1837)
Surya Bahadur Thapa (1955)
Tulsi Giri (1963)
Surya Bahadur Thapa (1963-1964)
Tulsi Giri (1964-1965)
Surya Bahadur Thapa (1965-1969)
Kirti Nidhi Bista (1969-1970)
Kirti Nidhi Bista (1971-1973)
Tulsi Giri (1975-1977)
Kirti Nidhi Bista (1977-1979)
Surya Bahadur Thapa (1979-1983)
Girija Prasad Koirala (1991-1994)
Surya Bahadur Thapa (1997-1998)
Girija Prasad Koirala (1998-1999)
Girija Prasad Koirala (2000-2001)
Surya Bahadur Thapa (2003-2004)
Girija Prasad Koirala (2006-2008)
Girija Prasad Koirala (2008)
Baburam Bhattarai (2011-2013)
Sushil Koirala (2014-2015)
KP Sharma Oli (2015-2016)
KP Sharma Oli (Since 2018)


Images for kids

kids search engine
List of Prime Ministers of Nepal Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.