kids encyclopedia robot

List of rivers of Guatemala facts for kids

Kids Encyclopedia Facts

This is a list of rivers in Guatemala.

This list is arranged by where the river drains. Tributaries are indented under each larger stream's name.

Gulf of Mexico

 • Grijalva River (Mexico)
  • Usumacinta River
   • San Pedro River
   • Lacantún River (Mexico)
    • Xalbal River (Xaclbal River)
    • Ixcán River
   • Pasión River (Río de la Pasión)
    • San Juan River
    • Machaquila River
    • Cancuén River
   • Salinas River
    • Chixoy River (Río Negro)
     • Salamá River
    • San Román River
  • Seleguá River
   • Nentón River
  • Cuilco River
   • Cabajchum River
    • Tzalá River
   • Las Manzanas River
    • Blanco River (San Marcos)

Gulf of Honduras

 • Hondo River (Río Azul)
 • Belize River (Belize)
  • Mopan River
 • Moho River
 • Sarstoon River (Sarstún River)
  • Gracias a Dios River
   • Chiyu River
   • Chahal River
  • Franco River
   • Chocón River
 • Dulce River
  • Chocón Machacas River
  • Lake Izabal
   • Polochic River
    • Matanzas River
    • Cahabón River
     • Lanquin River
 • Motagua River
  • Las Animas River
  • Bobos River
  • Pasabien River
  • Río Grande de Zacapa
   • Jupilingo River
  • Las Vacas River
  • Jalapa River

Pacific Ocean

 • Suchiate River
  • Cabúz River
   • Cutzulchimá River
  • Ixben River
  • Nica River
  • Petacalapa River
  • Sibinal River
 • Naranjo River
  • Chisna River
   • Mujulia River
 • Ocosito River
  • Nil River
   • Nima River
 • Samalá River
  • El Tambor River
   • Nima I River
  • Oc River
 • Icán River
  • Sís River
 • Nahualate River
  • Ixtacapa River
  • Siguacán River
 • Madre Vieja River
 • Coyolate River
  • Xaya River
  • San Crostobal River
   • Pantaleón River
 • Acomé River
 • Achiguate River
 • María Linda River
  • Aguacapa River
  • Michatoya River
   • Lake Amatitlán
    • Villalobos River
 • Los Esclavos River
 • Paz River
 • Lempa River
  • Ostúa River
 • Poxte River
kids search engine
List of rivers of Guatemala Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.