kids encyclopedia robot

List of cities in Iran facts for kids

Kids Encyclopedia Facts

This is a list of cities in Iran.

Iran map
Iran map

cities by population

# City Picture Province returned to
a Municipalite city
population (2006)
1 Tehran Tehran Skyline.jpg Tehran 1925 7,705,036
2 Mashhad Razavi Khorasan 1918 2,410,800
3 Esfahan Naqsh-e Jahan Square 1.jpg Esfahan 1928 1,602,110
4 Tabriz Tabriz City Hall.jpg East Azarbayjan 1917 1,398,060
5 Karaj Karaj view1.JPG Alborz 1934 1,377,450
6 Shiraz Shiraz north east.JPG Fars 1950 1.227,311
7 Ahvaz Khūzestān 1925 969,843
8 Qom Qum1.jpg Qom 1926 951,918
9 Kermanshah Darius I the Great's inscription.jpg Kermanshah 1930 784,602
10 Urmia West Azarbayjan 1928 583,255

list of cities

A

 • Abadan
 • Abadeh
 • Abyek
 • Abhar
 • Abyaneh
 • Ahar
 • Ahvaz
 • Alavi
 • Aligoodarz
 • Alvand
 • Amlash
 • Amol
 • Andimeshk
 • Andisheh
 • Arak
 • Ardabil
 • Ardakan
 • Asalem
 • Asalouyeh
 • Ashkezar
 • Ashlagh
 • Ashtiyan
 • Astaneh Arak
 • Astaneh-e Ashrafiyyeh
 • Astara

B

 • Babol
 • Babolsar
 • Baharestan
 • Balov
 • Bam
 • Bampur
 • Bandar Abbas
 • Bandar Anzali
 • Bandar Charak
 • Bandar Imam
 • Bandar Kong
 • Bandar Lengeh
 • Bandar Torkman
 • Baneh
 • Bastak
 • Behbahan
 • Behshahr
 • Bijar
 • Binalud
 • Birjand
 • Bistam
 • Bojnourd
 • Bonab
 • Borazjan
 • Borujerd
 • Bukan
 • Bushehr
 • Patmahiny

D

 • Damghan
 • Darab
 • Dargaz
 • Daryan
 • Darreh-Shahr
 • Deylam
 • Deyr
 • Dezful
 • Dezghan
 • Dibaj
 • Doroud

E

 • Eghlid
 • Esfarayen
 • Eslamabad
 • Eslamshahr
 • Evaz

F

 • Farahan
 • Fasa
 • Ferdows
 • Feshk
 • Firouzabad
 • Fouman

G

 • Gachsaran
 • Garmeh-Jajarm
 • Garmsar
 • Ghale Ganj
 • Gerash
 • Genaveh
 • Ghaemshahr
 • Golbahar
 • Golpayegan
 • Gonabad
 • Gonbad-e Kavous
 • Gorgan

H

 • Hamadan
 • Hashtgerd
 • Hashtpar
 • Hashtrud
 • Heris
 • Hidaj

I

 • Ij
 • Ilam
 • Iranshahr
 • Isfahan
 • Islamshahr
 • Izadkhast
 • Izeh

J

 • Jajarm
 • Jask
 • Jahrom
 • Jaleq
 • Javanroud
 • Jiroft
 • Jolfa

K

L

 • Laft
 • Lahijan
 • Langaroud
 • Lar
 • Latian
 • Lavasan

M

 • Mahabad
 • Mahan
 • Mahshahr
 • Majlesi
 • Maku
 • Malard
 • Malayer
 • Manjil
 • Manoojan
 • Maragheh
 • Marand
 • Marivan
 • Marvdasht
 • Masal
 • Mashhad
 • Masjed Soleyman
 • Mehran
 • Meshkinshahr
 • Meybod
 • Miandoab
 • Mianeh
 • Minab
 • Minoodasht
 • Mohajeran

N

 • Naghadeh
 • Nahavand
 • Nain
 • Najafabad
 • Namin
 • Natanz
 • Nazarabad
 • Neishabur
 • Nir
 • Nowshahr
 • Nurabad

O

 • Omidiyeh
 • Oshnaviyeh
 • Oskou
 • Ormand
 • Orumiyeh

P

 • Pakdasht
 • Parand
 • Pardis
 • Parsabad
 • Paveh
 • Piranshahr
 • Pishva
 • Poldasht
 • Poulad-shahr

Q

 • Qaemshahr
 • Qaen
 • Qamsar
 • Qasr-e Shirin
 • Qazvin (city)
 • Qods
 • Qom
 • Qorveh
 • Quchan

R

 • Rafsanjan
 • Ramin
 • Ramsar
 • Ramshar
 • Rasht
 • Ray
 • Rezvanshahr
 • Roudbar
 • Roodbar-e-Jonoub
 • Roudsar
 • Runiz

S

 • Sabzevar
 • Sadra
 • Sahand
 • Salmas
 • Sanandaj
 • Saqqez
 • Sarab
 • Sarableh
 • Sarakhs
 • Saravan
 • Sardasht
 • Sari
 • Saveh
 • Senejan
 • Semnan
 • Shabestar
 • Shaft
 • Shahinshahr
 • Shahr-e Kord
 • Shahrezā
 • Shahriar
 • Shahroud
 • Shahsavar
 • Shiraz
 • Shirvan
 • Shushtar
 • Siahkal
 • Sirjan
 • Sourmagh
 • Sowme'e-Sara
 • Sarpole Zahab
 • Shahriar

T

 • Tabas
 • Tabriz
 • Tafresh
 • Takab
 • Tehran
 • Tis
 • Torbat-e Heydarieh
 • Torbat-e Jam
 • Touyserkan
 • Tous

V

 • Varamin

Y

 • Yasouj
 • Yazd

Z

 • Zabol
 • Zahedan
 • Zanjan
 • Zarand
 • Zarrinshahr

Related pages

kids search engine
List of cities in Iran Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.